banner gr 3-4

Workshops en voorlichting Groep 3/4

De Boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren. Zowel de leerkracht als de leerlingen worden in deze werkvorm actief bij het lezen betrokken.

Wil je media bewust en in balans inzetten op de basisschool? Ga dan met het team aan de slag in de workshop Werken aan een gezonde school met mediaopvoeding. Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw van het basisonderwijs, maar op verzoek kan de workshop ook aan het gehele team worden gegeven.

Een leescoördinator brengt eenheid in het leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering, leesbeleving en leesinteresse. Met onze inspirerende cursus leescoördinator kunnen leerkrachten vorm geven aan leesonderwijs op hun eigen school.

De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, soms in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden over lezen in het onderwijs.

Kinderen en hun ouders gaan op stap door de school. Daarbij wordt voorgelezen en ze doen samen opdrachten.

Ieder jaar organiseren we studiebijeenkomsten voor leescoördinatoren die de afgelopen jaren de training Open Boek gevolgd hebben. Door het volgen van de nascholing blijft het certificaat van de training Open Boek geldig.

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. Elke schoolbibliotheek is anders en de rol van de ouders wordt verschillend ingevuld, maar overal zijn ouders betrokken bij het creëren van de leesomgeving.

Met redelijk gemak vlot en begrijpend leren lezen is niet voor alle kinderen weggelegd. Een deel van de kinderen heeft een leesprobleem. Bij deze groep is het van extra belang het plezier in lezen te blijven stimuleren en zo ervoor te zorgen dat de leesmotivatie verbetert.